Sliderkuva 6


Sliderkuva asetetaan seuraavasti:

1. Valitse jpg-kuva kooltaan 900 x 350 px
2. Aseta valittu kuva artikkelikuvaksi (oikean reunan valikossa pikatoimintona)
3. Valitse artikkelin kategoriaksi ” ” (oikean reunan valikosta)
4. Julkaise

Sliderkuvia voi olla kerrallaan maksimissaan kuusi (6) erilaista. Kuvan tulee olla kooltaan 900 x 350 px, sillä suurempi kuva ei sovi sliderkuvalle varattuun tilaan. Sliderkuva tulee näkyviin, kun kuva on asetettu ” ”-kategoriassa julkaistun artikkelin artikkelikuvaksi.

Sliderkuvan voi vaihtaa joko vaihtamalla artikkelikuva kokonaan uuteen tai lisäämällä uuden artikkelin uudella kuvalla. Koodi hakee sliderkuviksi kuusi tuoreinta ” ”-kategoriassa julkaistun artikkelin artikkelikuvaa.